Obchodní podmínky

SAPERE PLUS Group s.r.o.

Na vzdělávací akci budete zařazeni pouze po řádné registraci. Registrace je možná prostřednictvím online formuláře, telefonicky  nebo emailem.

Uzávěrka přihlášek na vzdělávací akci jsou 3 kalendářní dny před termínem konání akce. 

Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude na Vámi uvedený email zasláno potvrzení o registraci.  

Platba účastnického poplatku je možná pouze v hotovosti na místě konání. Po úhradě účastnického poplatku obdržíte daňový doklad.  

Účastnický poplatek na konferenci zahrnuje certifikát, přednáškový sborník a občerstvení. 

Účastnický poplatek  je nevratný.   

Certifikát  a potvrzení o účasti na vzdělávací akci obdrží každý účastník po skončení odborného programu za předpokladu, že se: řádně zaregistroval,  uhradil účastnický poplatek, podepsal se do prezenční listiny a účastnil se  vzdělávací akce v plném rozsahu, tj. od začátku do konce. V případě nedodržení těchto podmínek nemůže být certifikát a potvrzení o účasti vydáno. 

Společnost SAPERE PLUS Group s.r.o. si vyhrazuje právo na případnou změnu přednášejícího, termínu, místa konání anebo zrušení konference, semináře a to nejpozději ve lhůtě 3 dnů před předpokládaným konáním konference, semináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky anebo prostřednictvím e-mailu. Náhradní termín, vrácení financí a jakékoli jiné změny budou účastníkům konference, semináře oznámeny nejpozději tři dny před předpokládaným datem konáním konference, semináře.

Společnost SAPERE PLUS Group, s.r.o. v rámci těchto podmínek účasti na konferenci, semináři nepřebírá odpovědnost za jakékoli náklady a úhrady, které vzniknou účastníkovi nebo jiným osobám v případě přesunu termínu konference, semináře, jejího zrušení nebo jiných změn týkajících se konference, semináře (např. v případě vzniku nákladů na rezervování ubytování, dopředu zaplacené cestovné a podobné náklady a úhrady).

Registrovaný účastník konference, semináře souhlasí s použitím svých údajů pro potřeby společnosti SAPERE PLUS Group, s.r.o. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a marketingovým účelům společnosti  SAPERE PLUS Group, s.r.o. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.